1. Tabela 1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE STANOVNIŠTVA PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU (u hilj.)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2427 Ažurirano: 14.11.2018

  1. Osnovne karakteristike stanovništva: 1. Ukupno stanovništvo, 2. Radno sposobno stanovništvo, 3. Radna snaga), 4. Zaposleni, ..., 8. Lica 15-64 godina (8)
  2. Godina: 2016, 2017, 2018, (3)
  3. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)


 2. Tabela 10. STOPE ZAPOSLENOSTI PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLSKOJ SPREMI I SPOLU (%)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2575 Ažurirano: 14.11.2018

  1. Najviše završena školska sprema: Ukupno, Osnovna škola i manje, Srednja škola i specijalizacija nakon srednje škole, Viša, visoka škola, magisterij, doktorat, (4)
  2. Godina: 2016, 2017, 2018, (3)
  3. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)


 3. Tabela 11. PROSJEK UOBIČAJENIH SATI RADA SEDMIČNO NA GLAVNOM POSLU PREMA GRUPAMA PODRUČJA DJELATNOSTI1) I SPOLU

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2525 Ažurirano: 15.11.2018

  1. Grupama područja djelatnosti: Ukupno, Poljoprivredne, Nepoljoprivredne, Uslužne djelatnosti, (4)
  2. Godina: 2016, 2017, 2018, (3)
  3. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)


 4. Tabela 12. NEZAPOSLENI PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLSKOJ SPREMI I SPOLU (u hilj.)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2169 Ažurirano: 15.11.2018

  1. Najviše završena školska sprema: Ukupno, Osnovna škola i manje, Srednja škola i specijalizacija nakon srednje škole, Viša, visoka škola, magisterij, doktorat, (4)
  2. Godina: 2016, 2017, 2018, (3)
  3. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)


 5. Tabela 12a. STRUKTURA NEZAPOSLENIH PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLSKOJ SPREMI I SPOLU (%)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2613 Ažurirano: 15.11.2018

  1. Najviše završena školska sprema: Ukupno, Osnovna škola i manje, Srednja škola i specijalizacija nakon srednje škole, Viša, visoka škola, magisterij, doktorat, (4)
  2. Godina: 2016, 2017, 2018, (3)
  3. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)


 6. Tabela 13. STOPE NEZAPOSLENOSTI PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLSKOJ SPREMI I SPOLU (%)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2580 Ažurirano: 15.11.2018

  1. Najviše završena školska sprema: Ukupno, Osnovna škola i manje, Srednja škola i specijalizacija nakon srednje škole, Viša, visoka škola, magisterij, doktorat, (4)
  2. Godina: 2016, 2017, 2018, (3)
  3. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)


 7. Tabela 1a. STOPA OSNOVNIH KARAKTERISTIKA STANOVNIŠTVA PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU (u %)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2583 Ažurirano: 14.11.2018

  1. Osnovne karakteristike stanovništva: Stopa aktivnosti, Stopa zaposlenosti (15+), Stopa nezaposlenosti (15+), Udio stanovništva ispod 15 godina, Udio stanovništva 15-64 godina (5)
  2. Godina: 2016, 2017, 2018, (3)
  3. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)


 8. Tabela 2. RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI, STAROSNIM GRUPAMA I SPOLU (u hilj.)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3265 Ažurirano: 14.11.2018

  1. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  2. Starosne grupe: Ukupno, 15 - 24 godine, 25 - 49, 50 - 64, ..., 15-64 (6)
  3. Godina: 2016, 2017, 2018, (3)
  4. Radno sposobno stanovništvo prema aktivnost: Radno sposobno stanovništvo, Radna snaga: Ukupno, Radna snaga: Zaposlene osobe, Radna snaga: Nezaposlene osobe, Neaktivne osobe (5)


 9. Tabela 2a. STRUKTURA RADNO SPOSOBNOG STANOVNIŠTVA PREMA AKTIVNOSTI, STAROSNIM GRUPAMA I SPOLU (%)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 6370 Ažurirano: 14.11.2018

  1. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  2. Starosne grupe: Ukupno, 15 - 24 godine, 25 - 49, 50 - 64, ..., 15-64 (6)
  3. Godina: 2016, 2017, 2018, (3)
  4. Radno sposobno stanovništvo prema aktivnost: Radno sposobno stanovništvo, Radna snaga: Ukupno, Radna snaga: Zaposlene osobe, Radna snaga: Nezaposlene osobe, Neaktivne osobe (5)


 10. Tabela 3. MJERE AKTIVNOSTI STANOVNIŠTVA PREMA STAROSNIM GRUPAMA I SPOLU (%)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 5599 Ažurirano: 14.11.2018

  1. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  2. Starosne grupe: Ukupno, 15 - 24 godine, 25 - 49, 50 - 64, ..., 65 - 74 (10)
  3. Godina: 2016, 2017, 2018, (3)
  4. Mjere aktivnosti stanovništva: Stopa aktivnosti, Stopa zaposlenosti, Stopa nezaposlenosti, (3)


 11. Tabela 4. RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLSKOJ SPREMI I SPOLU (u hilj.)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2270 Ažurirano: 14.11.2018

  1. Najviša završena školska sprema: Ukupno, Osnovna škola i manje, Srednja škola i specijalizacija nakon srednje škole, Viša, visoka škola, magisterij, doktorat, (4)
  2. Godina: 2016, 2017, 2018, (3)
  3. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)


 12. Tabela 4a. STRUKTURA RADNO SPOSOBNOG STANOVNIŠTVA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLSKOJ SPREMI I SPOLU (%)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2617 Ažurirano: 15.11.2018

  1. Najviša završena školska sprema: Ukupno, Osnovna škola i manje, Srednja škola i specijalizacija nakon srednje škole, Viša, visoka škola, magisterij, doktorat, (4)
  2. Godina: 2016, 2017, 2018, (3)
  3. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)


 13. Tabela 5. RADNA SNAGA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLSKOJ SPREMI I SPOLU (u hilj.)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2177 Ažurirano: 14.11.2018

  1. Najviša završena školska sprema: Ukupno, Osnovna škola i manje, Srednja škola i specijalizacija nakon srednje škole, Viša, visoka škola, magisterij, doktorat, (4)
  2. Godina: 2016, 2017, 2018, (3)
  3. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)


 14. Tabela 5a. STRUKTURA RADNE SNAGE PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLSKOJ SPREMI I SPOLU (%)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2601 Ažurirano: 14.11.2018

  1. Najviša završena školska sprema: Ukupno, Osnovna škola i manje, Srednja škola i specijalizacija nakon srednje škole, Viša, visoka škola, magisterij, doktorat, (4)
  2. Godina: 2016, 2017, 2018, (3)
  3. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)


 15. Tabela 6. ZAPOSLENI PREMA STATUSU U ZAPOSLENOSTI I SPOLU (u hilj.)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 1889 Ažurirano: 14.11.2018

  1. Statusu u zaposlenosti: Zaposleni, Zaposlenici, Samozaposleni, Neplaćeni pomažući članovi, (4)
  2. Godina: 2016, 2017, 2018, (3)
  3. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)


 16. Tabela 6a. STRUKTURA ZAPOSLENIKA PREMA STATUSU U ZAPOSLENOSTI I SPOLU (%)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2292 Ažurirano: 14.11.2018

  1. Statusu u zaposlenosti: Zaposleni, Zaposlenici, Samozaposleni, Neplaćeni pomažući članovi, (4)
  2. Godina: 2016, 2017, 2018, (3)
  3. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)


 17. Tabela 7. ZAPOSLENI PREMA GRUPAMA PODRUČJA DJELATNOSTI I SPOLU (u hilj.)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2304 Ažurirano: 14.11.2018

  1. Grupama područja djelatnosti: Ukupno, Poljoprivredne, Nepoljoprivredne, Uslužne djelatnosti, (4)
  2. Godina: 2016, 2017, 2018, (3)
  3. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)


 18. Tabela 7a. STRUKTURA ZAPOSLENI PREMA GRUPAMA PODRUČJA DJELATNOSTI I SPOLU (%)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2717 Ažurirano: 14.11.2018

  1. Grupama područja djelatnosti: Ukupno, Poljoprivredne, Nepoljoprivredne, Uslužne djelatnosti, (4)
  2. Godina: 2016, 2017, 2018, (3)
  3. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)


 19. Tabela 8. ZAPOSLENI S PUNIM I KRAĆIM OD PUNOG RADNOG VREMENA PREMA GRUPAMA PODRUČJA DJELATNOSTI1) I SPOLU (u hilj.)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3412 Ažurirano: 14.11.2018

  1. Grupama područja djelatnosti: Ukupno, Ukupno: Puno radno vrijeme, Ukupno: Kraće od punog radnog vremena, Poljoprivredne djelatnosti: Ukupno, ..., Uslužne djelatnosti: Kraće od punog radnog vremena (12)
  2. Godina: 2016, 2017, 2018, (3)
  3. Spol: Total, Muški, Ženski, (3)


 20. Tabela 8a. STRUKTURA ZAPOSLENI S PUNIM I KRAĆIM OD PUNOG RADNOG VREMENA PREMA GRUPAMA PODRUČJA DJELATNOSTI1) I SPOLU (%)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 4186 Ažurirano: 14.11.2018

  1. Grupama područja djelatnosti: Ukupno, Ukupno: Puno radno vrijeme, Ukupno: Kraće od punog radnog vremena, Poljoprivredne djelatnosti: Ukupno, ..., Uslužne djelatnosti: Kraće od punog radnog vremena (12)
  2. Godina: 2016, 2017, 2018, (3)
  3. Spol: Total, Muški, Ženski, (3)


 21. Tabela 9. ZAPOSLENI PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLSKOJ SPREMI I SPOLU (u hilj.)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2196 Ažurirano: 14.11.2018

  1. Najviše završena školska sprema: Ukupno, Osnovna škola i manje, Srednja škola i specijalizacija nakon srednje škole, Viša, visoka škola, magisterij, doktorat, (4)
  2. Godina: 2016, 2017, 2018, (3)
  3. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)


 22. Tabela 9a. STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLSKOJ SPREMI I SPOLU (%)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2627 Ažurirano: 14.11.2018

  1. Najviše završena školska sprema: Ukupno, Osnovna škola i manje, Srednja škola i specijalizacija nakon srednje škole, Viša, visoka škola, magisterij, doktorat, (4)
  2. Godina: 2016, 2017, 2018, (3)
  3. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)