1. Tabela 1. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD I DOHODOVNE KOMPONENTE U TEKUĆIM CIJENAMA, HILJ. KM

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 4546 Ažurirano: 9.8.2022

  1. Bruto domaći proizvod i dohodovne komponente u tekućim cijenama: Bruto domaći proizvod, Sredstva zaposlenih, Neto porezi na proizvode i proizvodnju, Bruto poslovni višak/miješani dohodak, ..., Neto poslovni višak/miješani dohodak (6)
  2. Godina: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)


 2. Tabela 1a. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD I DOHODOVNE KOMPONENTE U TEKUĆIM CIJENAMA, STRUKTURE U %

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 4364 Ažurirano: 9.8.2022

  1. Bruto domaći proizvod i dohodovne komponente u tekućim cijenama: Bruto domaći proizvod, Sredstva zaposlenih, Neto porezi na proizvode i proizvodnju, Bruto poslovni višak/miješani dohodak, ..., Neto poslovni višak/miješani dohodak (6)
  2. Godina: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)


 3. Tabela 2. RAČUN STVARANJA DOHOTKA PO PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BIH 2010 U TEKUĆIM CIJENAMA, HILJ. KM

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 73900 Ažurirano: 9.8.2022

  1. Područje djelatnosti: A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov, 01 - Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti u vezi s njima, 02 - Šumarstvo i sječa drva (iskorištavanje šuma), 03 - Ribolov i akvakultura, ..., Bruto domaći proizvod (BDP) u tržišnim cijenama (110)
  2. Godina: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  3. Račun stvaranja dohotka po područjima: Bruto dodana vrijednost, Sredstva zaposlenih, Neto ostali porezi na proizvodnju, Bruto poslovni višak/miješani dohodak, ..., Neto poslovni višak/miješani dohodak (6)