1. Tabela 6. OSTVARENE INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA PRAVNIH OSOBA U FEDERACIJI BiH PO DJELATNOSTI INVESTITORA (PODRUČJA KD BiH 2010), HILJ. KM, ORGANIZACIONI PRINCIP

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 7259 Ažurirano: 25.3.2022

  1. Djelatnost investitora: UKUPNO OSTVARENE INVESTICIJE, A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov, B - Vađenje ruda i kamena, C - Prerađivačka industrija, ..., S - Ostale uslužne djelatnosti (20)
  2. Godina: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2019 (13)


 2. Tabela 7. OSTVARENE INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA PRAVNIH OSOBA U FEDERACIJI BiH PO DJELATNOSTI INVESTITORA (PODRUČJA I OBLASTI KD BiH 2010), HILJ. KM, ORGANIZACIONI PRINCIP

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 23620 Ažurirano: 25.3.2022

  1. Djelatnost investitora: UKUPNO OSTVARENE INVESTICIJE, A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov, 01 - Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti u vezi s njima, 02 - Šumarstvo i sječa drva (iskorištavanje šuma), ..., 96 - Ostale lične uslužne djelatnosti (105)
  2. Godina: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2019 (13)


 3. Tabela 8. OSTVARENE INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA PRAVNIH OSOBA U FEDERACIJI BiH PO TEHNIČKOJ STRUKTURI I DJELATNOSTI INVESTITORA (PODRUČJA KD BiH 2010), HILJ. KM, ORGANIZACIONI PRINCIP

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 15956 Ažurirano: 25.3.2022

  1. Djelatnost investitora: UKUPNO OSTVARENE INVESTICIJE, HILJ. KM, A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov, B - Vađenje ruda i kamena, C - Prerađivačka industrija, ..., S - Ostale uslužne djelatnosti (20)
  2. Godina: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2019 (13)
  3. Tehnička struktura: Ukupno, Građevinski objekti i prostori, Strojevi, oprema i transportna sredstva, Ostalo: Ukupno, ..., Ostalo: troškovi prijenosa vlasništva (7)


 4. Tabela 9. OSTVARENE INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA PRAVNIH OSOBA U FEDERACIJI BiH PO TEHNIČKOJ STRUKTURI, HILJ. KM

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 4305 Ažurirano: 25.3.2022

  1. Godina: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2019 (13)
  2. Tehnička struktura: Ukupno, Građevinski objekti i prostori, Strojevi, oprema i transportna sredstva, Ostalo: Ukupno, ..., Ostalo: troškovi prijenosa vlasništva (7)


 5. Tabela 9a. OSTVARENE INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA PRAVNIH OSOBA U FEDERACIJI BiH PO TEHNIČKOJ STRUKTURI, STRUKTURA U %

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 5176 Ažurirano: 25.3.2022

  1. Godina: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2019 (13)
  2. Tehnička struktura: Ukupno, Građevinski objekti i prostori, Strojevi, oprema i transportna sredstva, Ostalo: Ukupno, ..., Ostalo: troškovi prijenosa vlasništva (7)