1. Tabela 1. ZAPOSLENI NA POSLOVIMA IR PREMA SEKTORIMA I POLU

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 6866 Ažurirano: 25.3.2022

  1. Zaposleni na poslovima IR preme sektoru: UKUPNO, UKUPNO:Istraživači, UKUPNO:Stručni saradnici, UKUPNO:Tehničko osoblje, ..., DRŽAVNI SEKTOR:Ostalo osoblje (24)
  2. Godina: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  3. Zaposleni na poslovima IR: Ukupno, U ekvivalentu pune zaposlenosti, (2)
  4. Pol: svega, žene, (2)


 2. Tabela 2. ZAPOSLENI NA POSLOVIMA IR PREMA SEKTORIMA, NAUČNOJ OBLASTI I POLU

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 72991 Ažurirano: 25.3.2022

  1. Zaposleni na poslovima IR preme sektoru i naučnim oblastima: UKUPNO, UKUPNO:Prirodne nauke, UKUPNO:Inžinjerstvo i tehnologija, UKUPNO:Medicinske i zdravstvene nauke, ..., DRŽAVNI SEKTOR:Multidisciplinarne nauke (32)
  2. Godina: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  3. Poslovi IR-a: Ukupno, Istraživači, Stručni saradnici, Tehničko osoblje, ..., Ostalo osoblje (6)
  4. Pol: svega, žene, (2)


 3. Tabela 3. ZAPOSLENI NA POSLOVIMA IR PREMA SEKTORIMA I NAUČNOJ OBLASTI, IZRAŽENI EKVIVALENTOM PUNE ZAPOSLENOSTI

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 74220 Ažurirano: 25.3.2022

  1. Zaposleni na poslovima IR preme sektoru i naučnim oblastima: UKUPNO, UKUPNO:Prirodne nauke, UKUPNO:Inžinjerstvo i tehnologija, UKUPNO:Medicinske i zdravstvene nauke, ..., DRŽAVNI SEKTOR:Multidisciplinarne nauke (32)
  2. Godina: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  3. Pol: svega, žene, (2)
  4. Poslovi IR-a: Ukupno, Istraživači, Stručni saradnici, Tehničko osoblje, ..., Ostalo osoblje (6)


 4. Tabela 4. ISTRAŽIVAČI ZAPOSLENI NA POSLOVIMA IR PREMA GODINAMA STAROSTI I POLU

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 4981 Ažurirano: 25.3.2022

  1. Starost: UKUPNO, manje od 25, 25-29, 30-34, ..., 70 i više (12)
  2. Godina: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  3. Zaposleni na poslovima IR: Ukupno, Poslovni sektor, Visoko obrazovanje, Državni sektor, (4)
  4. Pol: svega, žene, (2)


 5. Tabela 5. BRUTO DOMAĆI IZDACI ZA IR PREMA SEKTORIMA, NAUČNOJ OBLASTI I VRSTI TROŠKOVA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 8549 Ažurirano: 25.3.2022

  1. Zaposleni na poslovima IR preme sektoru i naučnim oblastima: UKUPNO:Ukupno, UKUPNO:Prirodne nauke, UKUPNO:Inžinjerstvo i tehnologija, UKUPNO:Medicinske i zdravstvene nauke, ..., DRŽAVNI SEKTOR:Multidisciplinarne nauke (32)
  2. Godina: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  3. Bruto domaći izdaci za IR: Bruto domaći izdaci, Tekući izdaci, Investicioni izdaci, (3)


 6. Tabela 6. BROJ ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIH RADOVA PREMA NAUČNOJ OBLASTI I VRSTI ISTRAŽIVANJA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 8350 Ažurirano: 25.3.2022

  1. Zaposleni na poslovima IR preme sektoru i naučnim oblastima: UKUPNO:Ukupno, UKUPNO:Prirodne nauke, UKUPNO:Inžinjerstvo i tehnologija, UKUPNO:Medicinske i zdravstvene nauke, ..., DRŽAVNI SEKTOR:Multidisciplinarne nauke (32)
  2. Godina: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  3. Vrsta istraživanja: Ukupno, fundamentalna, primjenjena, razvojna, (4)


 7. Tabela 7. JEDINICE KOJE SE BAVE ISTRAŽIVANJEM I RAZVOJEM

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3658 Ažurirano: 25.3.2022

  1. Naučne oblasti: UKUPNO, Prirodne nauke, Inžinjerstvo i tehnologija, Medicinske i zdravstvene nauke, ..., Multidisciplinarne nauke (8)
  2. Godina: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  3. Sektori: Ukupno, Poslovni sektor, Visoko obrazovanje, Državni sektor, (4)