1. Tabela 1. JAVNI I PRIVATNI TEKUĆI IZDACI ZA ZDRAVSTVO PO NAMJENAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U FEDERACIJI BIH, U HILJ. KM (2009-2018)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 5979 Ažurirano: 10.7.2020

  1. Namjena zdravstvene zaštite: HC.1 Usluge liječenja, HC.2 Usluge rehabilitacije, HC.3 Usluge dugotrajne njege, HC.4 Pomoćne usluge zdravstvene zaštite, ..., Sve funkcije zdravstvene zaštite (8)
  2. Godina: 2018, 2017, 2016, 2015, ..., 2009 (10)
  3. Izvori finansiranja: Javni izdaci, Privatni izdaci, Svi izvori finansiranja, (3)


 2. Tabela 2. TEKUĆI IZDACI ZA ZDRAVSTVO PO NAMJENAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I PO IZVORIMA FINANSIRANJA U FEDERACIJI BIH, U HILJ. KM (2009-2018)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 6626 Ažurirano: 10.7.2020

  1. Namjena zdravstvene zaštite: HC.1 Usluge liječenja, HC.2 Usluge rehabilitacije, HC.3 Usluge dugotrajne njege, HC.4 Pomoćne usluge zdravstvene zaštite, ..., Sve funkcije zdravstvene zaštite (8)
  2. Godina: 2018, 2017, 2016, 2015, ..., 2009 (10)
  3. Izvori finansiranja: HF.1 Vladini modeli i modeli obaveznog zdravstvenog osiguranja sa uplatom doprinosa, HF.2 Modeli dobrovoljnog plaćanja zdravstvene zaštite, HF.3 Izdaci domaćinstava iz džepa, Svi izvori finansiranja, (4)


 3. Tabela 3. TEKUĆI IZDACI ZA ZDRAVSTVO PO NAMJENAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I PRUŽAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA U FEDERACIJI BIH, U HILJ. KM (2009-2018)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 9541 Ažurirano: 10.7.2020

  1. Namjena zdravstvene zaštite: HC.1 Usluge liječenja, HC.2 Usluge rehabilitacije, HC.3 Usluge dugotrajne njege, HC.4 Pomoćne usluge zdravstvene zaštite, ..., Sve funkcije zdravstvene zaštite (8)
  2. Godina: 2018, 2017, 2016, 2015, ..., 2009 (10)
  3. Pružaoci usluga zdravstvene zaštite: HP.1 Bolnice, HP.2 Ustanove za medicinsku njegu i boravak pacijenata, HP.3 Pružaoci usluga ambulantne zdravstvene zaštite, HP.4 Pomoćne usluge, ..., Svi izvori finansiranja (10)


 4. Tabela 4. JAVNI I PRIVATNI TEKUĆI IZDACI ZA ZDRAVSTVO PO PRUŽAOCIMA USLUGA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I IZVORIMA FINANSIRANJA U FEDERACIJI BIH, U HILJ. KM (2009-2018)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 7081 Ažurirano: 10.7.2020

  1. Pružaoci usluga zdravstvene zaštite: HP.1 Bolnice, HP.2 Ustanove za medicinsku njegu i boravak pacijenata, HP.3 Pružaoci usluga ambulantne zdravstvene zaštite, HP.4 Pomoćne usluge, ..., Svi izvori finansiranja (10)
  2. Godina: 2018, 2017, 2016, 2015, ..., 2009 (10)
  3. Izvori finansiranja: Javni izdaci, Privatni izdaci, Svi izvori finansiranja, (3)


 5. Tabela 5. TEKUĆI IZDACI ZA ZDRAVSTVO PO PRUŽAOCIMA USLUGA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I IZVORIMA FINANSIRANJA U FEDERACIJI BIH, U HILJ. KM (2009-2018)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 7290 Ažurirano: 10.7.2020

  1. Pružaoci usluga zdravstvene zaštite: HP.1 Bolnice, HP.2 Ustanove za medicinsku njegu i boravak pacijenata, HP.3 Pružaoci usluga ambulantne zdravstvene zaštite, HP.4 Pomoćne usluge, ..., Svi izvori finansiranja (10)
  2. Godina: 2018, 2017, 2016, 2015, ..., 2009 (10)
  3. Izvori finansiranja: HF.1 Vladini modeli i modeli obaveznog zdravstvenog osiguranja sa uplatom doprinosa, HF.2 Modeli dobrovoljnog plaćanja zdravstvene zaštite, HF.3 Izdaci domaćinstava iz džepa, Svi izvori finansiranja, (4)