1. Tabla 1. ŠKOLE I ODJELJENJA/ODJELI, UČENICI I NASTAVNICI PO SPOLU U FBiH

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2948 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Školska godina: kraj 2009./2010. i početak 2010./2011., kraj 2010./2011. i početak 2011./2012., kraj 2011./2012. i početak 2012./2013., kraj 2012./2013. i početak 2013./2014., ..., 2021./2022. (12)
  2. Škole i odjeljenja/odjeli, učenici i nastavnici po spolu: Škole, Odjeljenja/Odjeli, Upisani učenici: Svega, Upisani učenici: Učenice, ..., Nastavnici: Žene (6)


 2. Tabela 2. BROJ ŠKOLA I ODJELJENJA/ODJELA U FEDERACIJI BiH

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 4390 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Vrsta škole: Ukupno, Redovne/redovite osnovne škole, Škole sa posebnim potrebama, (3)
  2. Školska godina: kraj 2009./2010. i početak 2010./2011., kraj 2010./2011. i početak 2011./2012., kraj 2011./2012. i početak 2012./2013., kraj 2012./2013. i početak 2013./2014., ..., 2021./2022. (12)
  3. Broj škola i odjeljenja/odjela: Škole: Svega, Škole: Samostalne i centralne, Odjeljenja/Odjeli, Nekombinovana/Nekombinirana: Svega, ..., Kombinovana/Kombinirana: miješano (10)


 3. Tabela 2a. BROJ ŠKOLA I ODJELJENJA/ODJELA PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 24219 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Vrsta škole: Redovne/ redovite osnovne škole, Škole sa posebnim potrebama, (2)
  2. Osmogodišnje/devetogodišnje obrazovanje: Osmogodišnje obrazovanje, Devetogodišnje obrazovanje, (2)
  3. Kanton: Unsko-sanski kanton, Kanton Posavski, Tuzlanski kanton, Zeničko-dobojski kanton, ..., Kanton 10 (10)
  4. Školska godina: kraj 2009./2010. i početak 2010./2011., kraj 2010./2011. i početak 2011./2012., kraj 2011./2012. i početak 2012./2013., kraj 2012./2013. i početak 2013./2014., ..., 2021./2022. (12)
  5. Broj škola i odjeljenja/odjela: Škole: Svega, Škole: Samostalne i centralne, Odjeljenja/Odjeli, Nekombinovana/Nekombinirana: Svega, ..., Kombinovana/Kombinirana: miješano (10)


 4. Tabela 3. UPISANI UČENICI PO RAZREDIMA U FBiH

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 8325 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Vrsta škole: Ukupno, Redovne/redovite osnovne škole, Djeca sa posebnim potrebama uključeni u redovnu nastavu, Škole sa posebnim potrebama, (4)
  2. Školska godina: kraj 2009./2010. i početak 2010./2011., kraj 2010./2011. i početak 2011./2012., kraj 2011./2012. i početak 2012./2013., kraj 2012./2013. i početak 2013./2014., ..., 2021./2022. (12)
  3. Spol: Učenici, Učenice, (2)
  4. Upisani učenici po razredima: Učenici: Svega, Učenice: Svega, Po razredima: Prvi, Po razredima: Drugi, ..., Po razredima: Deveti (11)


 5. Tabela 3a. UPISANI UČENICI PO RAZREDIMA I KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 157212 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Vrsta škole: Redovne/ redovite osnovne škole, Škole sa posebnim potrebama, (2)
  2. Osmogidišnje/Devetogodišnje obrazovanje: Osmogodišnje obrazovanje, Devetogodišnje obrazovanje, (2)
  3. Kanton: Unsko-sanski kanton, Kanton Posavski, Tuzlanski kanton, Zeničko-dobojski kanton, ..., Kanton 10 (10)
  4. Vrsta učenika: Redovni učenici, Djeca sa posebnim potrebama uključeni u redovnu nastavu, Redovni učenici u školama sa posebnim potrebama, (3)
  5. Školska godina: kraj 2009./2010. i početak 2010./2011., kraj 2010./2011. i početak 2011./2012., kraj 2011./2012. i početak 2012./2013., kraj 2012./2013. i početak 2013./2014., ..., 2021./2022. (12)
  6. Spol: Učenici, Učenice, (2)
  7. Upisani učenici po razredima: Učenici: Svega, Učenice: Svega, Po razredima: Prvi, Po razredima: Drugi, ..., Po razredima: Deveti (11)


 6. Tabela 4. UPISANI UČENICI I PONAVLJAČI REDOVNIH OSNOVNIH ŠKOLA PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 12993 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Vrsta škole: Redovne/ redovite osnovne škole, Škole sa posebnim potrebama, (2)
  2. Osmogodišnje/Devetogodišnje obrazovanje: Osmogodišnje obrazovanje, Devetogodišnje obrazovanje, (2)
  3. Kanton: Unsko-sanski kanton, Kanton Posavski, Tuzlanski kanton, Zeničko-dobojski kanton, ..., Kanton 10 (10)
  4. Školska godina: kraj 2009./2010. i početak 2010./2011., kraj 2010./2011. i početak 2011./2012., kraj 2011./2012. i početak 2012./2013., kraj 2012./2013. i početak 2013./2014., ..., 2021./2022 (12)
  5. Upisani učenici i ponavljači: Učenici koji su završili osnovnu školu: Svega, Učenici koji su završili osnovnu školu: Učenice, Ponavljači: Svega, Ponavljači: Učenice, (4)


 7. Tabela 4a. UPISANI UČENICI I PONAVLJAČI REDOVNIH OSNOVNIH ŠKOLA U FBiH

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3469 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Vrsta škole: Ukupno, Redovne/redovite osnovne škole, Škole sa posebnim potrebama, (3)
  2. Školska godina: kraj 2009./2010. i početak 2010./2011., kraj 2010./2011. i početak 2011./2012., kraj 2011./2012. i početak 2012./2013., kraj 2012./2013. i početak 2013./2014., ..., 2021./2022. (12)
  3. Upisani učenici i ponavljači: Učenici koji su završili osnovnu školu: Svega, Učenici koji su završili osnovnu školu: Učenice, Ponavljači: Svega, Ponavljači: Učenice, (4)


 8. Tabela 5. NASTAVNO OSOBLJE REDOVNIH OSNOVNIH ŠKOLA PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 30545 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Vrsta škole: Redovne/ redovite osnovne škole, Škole sa posebnim potrebama, (2)
  2. Osmogodišnje/Devetogodišnje obrazovanje: Osmogodišnje obrazovanje, Devetogodišnje obrazovanje, (2)
  3. Kanton: Unsko-sanski kanton, Kanton Posavski, Tuzlanski kanton, Zeničko-dobojski kanton, ..., Kanton 10 (10)
  4. Školska godina: kraj 2009./2010. i početak 2010./2011., kraj 2010./2011. i početak 2011./2012., kraj 2011./2012. i početak 2012./2013., kraj 2012./2013. i početak 2013./2014., ..., 2021./2022. (12)
  5. Nastavno osoblje: Nastavnici: Svega, Nastavnici: Žene, S punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme: Svega, S punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme: Žene, ..., S kraćim od punog radnog vremena: Žene (12)


 9. Tabela 5a. NASTAVNO OSOBLJE REDOVNIH OSNOVNIH ŠKOLA U FBIH

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 5660 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Vrsta škole: Sve, Redovne/redovite osnovne škole, Škole sa posebnim potrebama, (3)
  2. Školska godina: kraj 2009./2010. i početak 2010./2011., kraj 2010./2011. i početak 2011./2012., kraj 2011./2012. i početak 2012./2013., kraj 2012./2013. i početak 2013./2014., ..., 2021./2022. (12)
  3. Nastavno osoblje: Nastavnici: Svega, Nastavnici: Žene, S punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme: Svega, S punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme: Žene, ..., S kraćim od punog radnog vremena: Žene (12)


 10. Tabela 6. NASTAVNO OSOBLJE REDOVNIH OSNOVNIH ŠKOLA PO STAROSNIM GRUPAMA I KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 28526 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Vrsta škole: Redovne/ redovite osnovne škole, Škole sa posebnim potrebama, (2)
  2. Kanton: Unsko-sanski kanton, Kanton Posavski, Tuzlanski kanton, Zeničko-dobojski kanton, ..., Kanton 10 (10)
  3. Školska godina: kraj 2009./2010. i početak 2010./2011., kraj 2010./2011. i početak 2011./2012., kraj 2011./2012. i početak 2012./2013., kraj 2012./2013. i početak 2013./2014., ..., 2021./2022. (12)
  4. Nastavno osoblje po starosnim grupama: Nastavnici: Svega, Nastavnici: Žene, Nastavnici starosne grupe: <25 Svega, Nastavnici starosne grupe: <25 Žene, ..., Nastavnici starosne grupe: 65+ Žene (22)


 11. Table 6a. NASTAVNO OSOBLJE REDOVNIH OSNOVNIH ŠKOLA PO STAROSNIM GRUPAMA U FBIH

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 7924 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Vrsta škole: Sve, Redovne/redovite osnovne škole, Škole sa posebnim potrebama, (3)
  2. Školska godina: kraj 2009./2010. i početak 2010./2011., kraj 2010./2011. i početak 2011./2012., kraj 2011./2012. i početak 2012./2013., kraj 2012./2013. i početak 2013./2014., ..., 2021./2022. (12)
  3. Nastavno osoblje po starosnim grupama: Nastavnici: Svega, Nastavnici: Žene, Nastavnici starosne grupe: <25 Svega, Nastavnici starosne grupe: <25 Žene, ..., Nastavnici starosne grupe: 65+ Žene (22)


 12. Tabela 7. UČENICI KOJI SU PROMIJENILI ŠKOLU ILI PREKINULI ŠKOLOVANJE PO SPOLU I KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 34479 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Vrsta škole: Redovne osnovne škole, Škole sa posebnim potrebama, (2)
  2. Kanton: Unsko-sanski kanton, Kanton Posavski, Tuzlanski kanton, Zeničko-dobojski kanton, ..., Kanton 10 (10)
  3. Školska godina: kraj 2009./2010. i početak 2010./2011., kraj 2010./2011. i početak 2011./2012., kraj 2011./2012. i početak 2012./2013., kraj 2012./2013. i početak 2013./2014., ..., 2021./2022. (12)
  4. Spol: Svi učenici, Učenice, (2)
  5. Razlog promijene škole ili prekida školovanja: Ukupno napustili školu, Promijenili školu i otišli u: Svega, Promijenili školu i otišli u: Druga škola u istoj općini, Promijenili školu i otišli u: Druga škola u FBiH, ..., Prekinuli školovanje zbog: Smrt ili teža bolest (14)


 13. Tabela 7a. UČENICI KOJI SU PROMIJENILI ŠKOLU ILI PREKINULI ŠKOLOVANJE U FBIH PO SPOLU

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 8506 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Vrsta škole: Sve, Redovne/ redovite osnovne škole, Škole sa posebnim potrebama, (3)
  2. Školska godina: kraj 2009./2010. i početak 2010./2011., kraj 2010./2011. i početak 2011./2012., kraj 2011./2012. i početak 2012./2013., kraj 2012./2013. i početak 2013./2014., ..., 2021./2022. (12)
  3. Spol: Svi učenici, Učenice, (2)
  4. Razlog promijene škole ili prekida školovanja: Ukupno napustili školu, Promijenili školu i otišli u: Svega, Promijenili školu i otišli u: Druga škola u istoj općini, Promijenili školu i otišli u: Druga škola u FBiH, ..., Prekinuli školovanje zbog: Smrt ili teža bolest (14)


 14. Tabela 8.UČENICI KOJI UČE STRANI JEZIK PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 33622 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Vrsta škole: Redovne/ redovite škole, Škole sa posebnim potrebama, (2)
  2. Osmogodišnje/Devetogodišnje obrazovanje: Osmogodišnje obrazovanje, Devetogodišnje obrazovanje, (2)
  3. Kanton: Unsko-sanski kanton, Kanton Posavski, Tuzlanski kanton, Zeničko-dobojski kanton, ..., Kanton 10 (10)
  4. Školska godina: kraj 2009./2010. i početak 2010./2011., kraj 2010./2011. i početak 2011./2012., kraj 2011./2012. i početak 2012./2013., kraj 2012./2013. i početak 2013./2014., ..., 2021./2022. (12)
  5. Učenici koji uče strani jezik: Ukupan broj učenika: Prvi jezik, Ukupan broj učenika: Drugi jezik, Engleski jezik: Prvi jezik, Engleski jezik: Drugi jezik, ..., Ostale jezike: Drugi jezik (12)


 15. Tabela 8a. UČENICI KOJI UČE STRANI JEZIK U FBIH

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 5701 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Vrsta škole: Sve, Redovne/redovite osnovne škole, Škole sa posebnim potrebama, (3)
  2. Školska godina: kraj 2009./2010. i početak 2010./2011., kraj 2010./2011. i početak 2011./2012., kraj 2011./2012. i početak 2012./2013., kraj 2012./2013. i početak 2013./2014., ..., 2021./2022. (12)
  3. Učenici koji uče strani jezik: Ukupan broj učenika: Prvi jezik, Ukupan broj učenika: Drugi jezik, Engleski jezik: Prvi jezik, Engleski jezik: Drugi jezik, ..., Ostale jezike: Drugi jezik (12)


 16. Tabla 9. OPREMLJENOST ŠKOLE RAČUNARIMA PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 7520 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Kanton: FEDERACIJA BiH, Unsko-sanski kanton, Kanton Posavski, Tuzlanski kanton, ..., Kanton 10 (11)
  2. Školska godina: kraj 2009./2010. i početak 2010./2011., kraj 2010./2011. i početak 2011./2012., kraj 2011./2012. i početak 2012./2013., kraj 2012./2013. i početak 2013./2014., ..., 2021./2022 (12)
  3. Broj računara: Svega: Ukupno, Svega: S pristupom internetu, Za zaposlene u školi: Svega, Za zaposlene u školi: S pristupom internetu, ..., Za učenike: Broj učenika na 1 računar (7)


 17. Tabla 10. ODJELJENJA I UČENICI PO SMJENAMA I KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 8528 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Kanton: FEDERACIJA BiH, Unsko-sanski kanton, Kanton Posavski, Tuzlanski kanton, ..., Kanton 10 (11)
  2. Školska godina: kraj 2009./2010. i početak 2010./2011., kraj 2010./2011. i početak 2011./2012., kraj 2011./2012. i početak 2012./2013., kraj 2012./2013. i početak 2013./2014., ..., 2021./2022. (12)
  3. Smjena: Svega: Broj odjeljenja, Svega: Broj učenika, Prijepodnevna: Broj odjeljenja, Prijepodnevna: Broj učenika, ..., Međusmjena: Broj učenika (8)


 18. Table 11. UČENICI KOJI KORISTE BESPLATAN PREVOZ PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 7913 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Kanton: FEDERACIJA BiH, Unsko-sanski kanton, Kanton Posavski, Tuzlanski kanton, ..., Kanton 10 (11)
  2. Školska godina: kraj 2009./2010. i početak 2010./2011., kraj 2010./2011. i početak 2011./2012., kraj 2011./2012. i početak 2012./2013., kraj 2012./2013. i početak 2013./2014., ..., 2021./2022 (12)
  3. Dužina prevoza: Svega, do 4 km, 5-6 km, 7-8 km, ..., 18 km i više (8)


 19. Table 12. UČENICI KOJI IMAJU PRAVO NA BESPLATAN PREVOZ, A NE KORISTE PREVOZ PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 6070 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Kanton: FEDERACIJA BiH, Unsko-sanski kanton, Kanton Posavski, Tuzlanski kanton, ..., Kanton 10 (11)
  2. Školska godina: kraj 2009./2010. i početak 2010./2011., kraj 2010./2011. i početak 2011./2012., kraj 2011./2012. i početak 2012./2013., kraj 2012./2013. i početak 2013./2014., ..., 2021./2022. (12)
  3. Učenici koji ne koriste prevoz: Svega, Ne koriste prevoz zbog: Nema putne mreže, Ne koriste prevoz zbog: Putna mreža postoji, ali nema redovne saobraćajne linije, Ne koriste prevoz zbog: Ostali razlozi, (4)


 20. Table 13. DOPUNSKO OBRAZOVANJE - OSNOVNE MUZIČKE/ GLAZBENE I BALETSKE ŠKOLE u FBiH

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 4465 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Vrsta škole: Ukupno, Osnovne muzičke škole, Osnovne baletske škole, (3)
  2. Školska godina: kraj 2009./2010. i početak 2010./2011., kraj 2010./2011. i početak 2011./2012., kraj 2011./2012. i početak 2012./2013., kraj 2012./2013. i početak 2013./2014., ..., 2021./2022. (12)
  3. Škole, učenici i nastavno osoblje: Škole, Učenici: Svega, Učenice, Nastavnici (Ukupno): Svega, ..., Nastavnici: S kraćim od punog radnog vremena- Žene (9)


 21. Table 13a. DOPUNSKO OBRAZOVANJE - OSNOVNE MUZIČKE/GLAZBENE i BALETSKE ŠKOLE PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 13963 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Vrsta škole: Osnovne muzičke škole, Osnovne baletske škole, (2)
  2. Kanton: FEDERACIJA BiH, Unsko-sanski kanton, Kanton Posavski, Tuzlanski kanton, ..., Kanton 10 (11)
  3. Školska godina: kraj 2009./2010. i početak 2010./2011., kraj 2010./2011. i početak 2011./2012., kraj 2011./2012. i početak 2012./2013., kraj 2012./2013. i početak 2013./2014., ..., 2021./2022. (12)
  4. Škole, učenici i nastavno osoblje: Škole, Učenici: Svega, Učenice, Nastavnici (Ukupno): Svega, ..., Nastavnici: S kraćim od punog radnog vremena- Žene (9)