1. Tabela 1. UPISANI UČENICI OD 2000./2001. - 2018./2019. ŠKOLSKE GODINE

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3460 Ažurirano: 13.10.2022

  1. Teritorija: Federacija BiH, Unsko-sanski kanton, Kanton Posavski, Tuzlanski kanton, ..., Kanton 10 (11)
  2. Školska godina: 2009./2010., 2010./2011., 2011./2012., 2012./2013., ..., 2021./2022. (13)


 2. Tabela 2. UČENICI KOJI SU NAPUSTILI ŠKOLU OD 2009./2010. - 2018./2019. ŠKOLSKE GODINE

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3283 Ažurirano: 13.10.2022

  1. Teritorija: Federacija BiH, Unsko-sanski kanton, Kanton Posavski, Tuzlanski kanton, ..., Kanton 10 (11)
  2. Školska godina: 2009./2010., 2010./2011., 2011./2012., 2012./2013., ..., 2021./2022. (13)


 3. Tabela 3. NASTAVNICI PO UČENIKU I BROJ ŠKOLA OD 2000./2001. - 2018./2019. ŠKOLSKE GODINE

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 6120 Ažurirano: 13.10.2022

  1. Teritorija: Federacija BiH, Unsko-sanski kanton, Kanton Posavski, Tuzlanski kanton, ..., Kanton 10 (11)
  2. Školska godina: 2009./2010., 2010./2011., 2011./2012., 2012./2013., ..., 2021./2022. (13)
  3. Broj škola i broj učenika na jednog nastavnika: Broj škola, Broj učenika na jednog nastavnika, (2)