Preporuke za označavanje redova na listi


Potrebno je unijeti bar jednu oznaku u svaku listu kako bi dobili rezultat za svaku varijablu. Ako želite vidjeti samo jednu ili nekoliko varijabli, označite samo njih. Napomena: ako želite poništiti oznaku, pritisnite tipku CTRL i kliknite mišem na dotičnu oznaku. Ako želite odabrati sve redove liste: - Označite prvi redak liste. Zatim istovremeno pritisnite tipke SHIFT i END. Ako želite odabrati/poništiti označeni red liste: - Istovremeno pritisnite tipku CTRL i kliknite lijevom tipkom miša na odabrani red. Ako želite odabrati više redova liste: - Označite više redova u nizu pritiskom lijeve tipke miša i povlačenjem preko željenih redova. Ili, označite prvi red, a zatim pritisnite tipku SHIFT i istovremeno na tastaturi strelice za gore/dole. - Redove koji nisu u nizu označite pritiskom tipke CTRL i istovremeno klikom lijeve tipke miša na željene redove. Ako želite pronaći određenu vrijednost u listi: - Označite prvi red liste. Zatim upišite prvo slovo tražene vrijednosti. Ako ne dobijete traženu vrijednost u prvom pokušaju, dodajte drugo slovo itd. Možete koristiti i strelice za gore/dole na tastaturi ili miša za daljnje traženje.