1. Tabela 6.4. PROCJENA BROJNOG STANJA DIVLJAČI

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3971 Ažurirano: 9.8.2022

  1. Godina: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. Divljač: Jelen (sve vrste), Srna, Divokoza, Muflon, ..., Ostala pernata divljač (27)


 2. Tabela 6.5. ODSTRIJELJENA DIVLJAČ

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3410 Ažurirano: 9.8.2022

  1. Godina: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. Divljač: Jelen (sve vrste), Srna, Divokoza, Medvjed, ..., Ostala pernata divljač (000) (20)