1. PROIZVODNJA RIBE

    Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2550 Ažurirano: 10.7.2023

    1. Godina: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2022 (11)
    2. Proizvodnja ribe: Riba konzumna, tona, (1)