1. Tabela 1. PRIJAVLJENI, OPTUŽENI I OSUĐENI UČINITELJI KAZNENIH DJELA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 11686 Ažurirano: 28.8.2023

  1. Punoljetni/Maloljetni učinitelji: Punoljetni učinitelji, Maloljetni učinitelji, (2)
  2. Kanton: FEDERACIJA BiH, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  3. Prijavljeni / Optuženi /Osuđeni: Prijavljeni ukupno, Prijavljeni žene, Optuženi ukupno, Optuženi žene, ..., Osuđeni žene (6)
  4. Godina: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)


 2. Tabela 2.PRIJAVLJENI UČINITELJI PO GRUPAMA KAZNENIH DJELA I SPOLU

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 71504 Ažurirano: 28.8.2023

  1. Punoljetni/Maloljetni učinitelji: Punoljetni učinitelji, Maloljetni učinitelji, (2)
  2. Kanton: FEDERACIJA BIH, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  3. Grupe kaznenih djela i spol: Života i tijela - ukupno, Života i tijela - žene, Slobode i prava čovjeka i građanina - ukupno, Slobode i prava čovjeka i građanina - žene, ..., Ostala djela - žene (44)
  4. Godina: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)


 3. Tabela 3/4. OPTUŽENI I OSUĐENI UČINITELJI PO GRUPAMA KAZNENIH DJELA I SPOLU

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 148303 Ažurirano: 28.8.2023

  1. Optuženi/Osuđeni: Optuženi, Osuđeni, (2)
  2. Kanton: FEDERACIJA BIH, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  3. Grupe kaznenih djela i spol: Života i tijela - ukupno, Života i tijela - žene, Slobode i prava čovjeka i građanina - ukupno, Slobode i prava čovjeka i građanina - žene, ..., Ostala djela - žene (46)
  4. Punoljetni/Maloljetni učinitelji: Punoljetni učinitelji, Maloljetni učinitelji, (2)
  5. Godina: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)