1. Tebela 1. CESTE U FBIH (km)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3275 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Tip ceste: Ceste, ukupno km, Autoceste, Magistralne:Ukupno, Magistralne:Asfalt, ..., Regionalne:Makadam (8)
  2. Godina: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)


 2. Tabela 2. MOSTOVI U FBIH

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3642 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Mostovi: Mostovi, ukupno, Mostovi na autocestama, Na magistralnim cestama: Ukupno, Na magistralnim cestama:Dužine 5-10 m, ..., Na regionalnim cestama:Dužine veće od 30 m (10)
  2. Godina: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)