CESTOVNI PRIJEVOZ PUTNIKA, ROBA I PUTNIČKI/TONSKI KILOMETRI PREMA UDALJENOSTI
Označite vaš odabir i odaberite između tabele na ekranu i formata datoteke. Savjeti za označavanje

Za varijable koje su obilježene sa Odaberite najmanje jednu vrijednost, potrebno je odabrati barem jednu vrijednost

Putnički/tonski kilometri Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 30 Izabrano

Traži

Godina Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 12 Izabrano

Traži


Broj odabranih ćelija podataka je: (maksimalni dozvoljeni broj je 100.000)

Prezentacija na ekranu je ograničena na 1.000 redova i 30 kolona


Broj odabranih ćelija prelazi dozvoljeni maksimum 100.000.

Fusnote

Molimo korisnike da pri korištenju podataka navedu izvor.
Metodologije se nalaze na web stranici: KLIKNITE OVDJE
Metapodaci se nalaze na web stranici: KLIKNITE OVDJE

Informacije

Jedinica
Broj
Kontakt
Odsjek za statistiku usluga i vanjske trgovine
Elvira Ramić, +387 33 407-030, [email protected]
Sanja Amrbožić, +387 33 407-031, [email protected]
Referentno vrijeme
2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021
Datum kreiranja
5.10.2018
Izvor
Federalni zavod za statistiku
Matrica
Promet