CESTOVNI TROMJESEČNI PRIJEVOZ PUTNIKA, ROBA I PUTNIČKI/TONSKI KILOMETRI
Označite vaš odabir i odaberite između tabele na ekranu i formata datoteke. Savjeti za označavanje

Za varijable koje su obilježene sa Odaberite najmanje jednu vrijednost, potrebno je odabrati barem jednu vrijednost

Godina Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 13 Izabrano

Traži

Tromjesečje Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 4 Izabrano

Traži

Cestovni prijevoz Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 4 Izabrano

Traži


Broj odabranih ćelija podataka je: (maksimalni dozvoljeni broj je 100.000)

Prezentacija na ekranu je ograničena na 1.000 redova i 30 kolona


Broj odabranih ćelija prelazi dozvoljeni maksimum 100.000.

Fusnote

Molimo korisnike da pri korištenju podataka navedu izvor.
Podaci za 2018. su privremeni.
Metodologije se nalaze na web stranici: KLIKNITE OVDJE
Metapodaci se nalaze na web stranici: KLIKNITE OVDJE

Informacije

Jedinica
Broj
Kontakt
Odsjek za statistiku usluga i vanjske trgovine
Elvira Ramić, +387 33 407-030, [email protected]
Sanja Amrbožić, +387 33 407-031, [email protected]
Referentno vrijeme
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Datum kreiranja
20.10.2018
Izvor
Federalni zavod za statistiku
Matrica
Promet