1. PRIJEVOZ PUTNIKA I PUTNIČKI KILOMETRI PO VRSTAMA PRIJEVOZA - TROMJESEČNI

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 5970 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Godina: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. Tromjesečje: I.-III., IV.-VI., VII.-IX., X.-XII., (4)
  3. Prijevoz putnika i putnički kilometri: Ukupno, prevezeni putnici, '000, Ukupno, putnički kilometri, mil., Željeznički prijevoz, prevezeni putnici, '000, Željeznički prijevoz, putnički kilometri, mil., ..., Zračni prijevoz, putnički kilometri, mil. (8)


 2. PRIJEVOZ PUTNIKA I PUTNIČKI KILOMETRI PO VRSTAMA PRIJEVOZA - GODIŠNJI

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 4392 Ažurirano: 12.10.2022

  1. Prijevoz putnika i putnički kilometri: Ukupno, prevezeni putnici, '000, Ukupno, putnički kilometri, mil., Željeznički prijevoz, prevezeni putnici, '000, Željeznički prijevoz, putnički kilometri, mil., ..., Zračni prijevoz, putnički kilometri, mil. (8)
  2. Godina: 2010., 2011., 2012., 2013., ..., 2021. (12)


 3. PRIJEVOZ ROBE I TONSKI KILOMETRI PO VRSTAMA PRIJEVOZA - GODIŠNJI

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 4295 Ažurirano: 12.10.2022

  1. Prijevoz robe i tonski kilometri: Ukupno, prevezena roba, '000 t, Ukupno, tonski kilometri, mil., Željeznički prijevoz, prevezena roba, '000 t, Željeznički prijevoz, tonski kilometri, mil., ..., Zračni prijevoz, tonski kilometri, mil. (8)
  2. Godina: 2010., 2011., 2012., 2013., ..., 2021 (12)


 4. PRIJEVOZ ROBE I TONSKI KILOMETRI PO VRSTAMA PRIJEVOZA - TROMJESEČNI

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 6089 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Godina: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. Tromjesečje: I.-III., IV.-VI., VII.-IX., X.-XII., (4)
  3. Prijevoz robe i tonski kilometri: Ukupno, prevezena roba, '000 t, Ukupno, tonski kilometri, mil., Željeznički prijevoz, prevezena roba, '000 t, Željeznički prijevoz, tonski kilometri, mil., ..., Zračni prijevoz, tonski kilometri, mil. (8)