1. POSLOVNI SUBJEKTI I NJIHOVI DIJELOVI U FBIH PO DJELATNOSTIMA, KANTONIMA I OPĆINAMA

    Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 198846 Ažurirano: 11.12.2023

    1. Kanton-Općina: UNSKO - SANSKI KANTON, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bužim, ..., Tomislavgrad (89)
    2. Poslovni subjekat: Pravne osobe/lica, Dijelovi pravnih osoba/lica, Fizičke osobe, (3)
    3. Godina: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2022 (11)
    4. Područja djelatnosti: UKUPNO, A-Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov, B-Vađenje ruda i kamena, C-Prerađivačka industrija, ..., 00-Neraspoređeno po djelatnostima KD 1) (22)