1. Tabela 1 VANJSKOTRGOVINSKI BILANS/VANJSKOTRGOVINSKA BILANCA (u 000 KM)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3461 Ažurirano: 10.8.2021

  1. Vanjskotrgovinski bilans: Izvoz, Lančani indeksi u izvozu, Uvoz, Lančani indeksi u uvozu, ..., Pokrivenost uvoza izvozom (%) (6)
  2. Godina: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)


 2. Tabela 16 IZVOZ I UVOZ PO NAČINU TRANSPORTA (u 000 KM/EUR)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 11458 Ažurirano: 10.8.2021

  1. Načinu transporta: UKUPNO, Pomorski prevoz, Željeznički prevoz, Cestovni prevoz, ..., Nepoznat prevoz (10)
  2. Valuta: KM, EUR, (2)
  3. Izvoz/Uvoz: Izvoz, Uvoz, (2)
  4. Godina: 2014, 2014 (%), 2015, 2015 (%), ..., 2020 (%) (14)


 3. Tabela 17-18 IZVOZ I UVOZ PO ZEMLJAMA PO GEOGRAFSKIM ZONAMA (u 000 KM/EUR)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 29524 Ažurirano: 19.11.2021

  1. Zemlje i geografske zone: Ukupno, Evropa, Zemlje EU 27, Austrija, ..., Neraspoređeno (70)
  2. Valuta: KM, EUR, (2)
  3. Uvoz/Izvoz: Izvoz, Uvoz, (2)
  4. Godina: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)


 4. Tabela 3-4 IZVOZ I UVOZ PO PODRUČJIMA KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI KD BiH 2010 (u 000 KM/EUR)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 5924 Ažurirano: 9.8.2021

  1. KD BiH 2010: UKUPNO, POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO, VAĐENJE RUDA I KAMENA, PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA, ..., Nerazvrstano po kategorijama (7)
  2. Valuta: KM, EUR, (2)
  3. Izvoz/Uvoz: Izvoz, Uvoz, (2)
  4. Godina: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)


 5. Tabela 5-6 IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev.4 (u 000 KM/EUR)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 34734 Ažurirano: 9.8.2021

  1. Sektori i odsjeci: UKUPNO, Hrana i žive životinje, Žive životinje, Meso i mesne prerađevine, ..., Proizvodi i transakcije, nerazvrstani po kategorijama (74)
  2. Valuta: KM, EUR, (2)
  3. Izvoz/Uvoz: Izvoz, Uvoz, (2)
  4. Godina: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)


 6. Tabela 7-8 IZVOZ I UVOZ PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC) Rev.4 (u 000 KM/EUR)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 6708 Ažurirano: 25.1.2023

  1. Međunarodna klasifikaciji ekonomske namjene proizvoda: UKUPNO, HRANA I PIĆE, INDUSTRIJSKI MATERIJALI, GORIVA I MAZIVA, ..., PROIZVODI, DRUGDJE NESPOMENUTI (8)
  2. Izvoz/Uvoz: Izvoz, Uvoz, (2)
  3. Valuta: KM, EUR, (2)
  4. Godina: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)