1. Tabela 1. ZAPOSLENOST I PLAĆE PO KANTONIMA I OPĆINAMA (2012-2017)

    Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 120880 Ažurirano: 13.4.2018

    1. Kanton-Općina: UNSKO - SANSKI KANTON, Grad Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, ..., Tomislavgrad (89)
    2. Broj zaposlenih i plaće: Broj zaposlenih, Plaća Neto (KM), Plaća Bruto (KM), (3)
    3. Godina: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
    4. Mjesec: I, II, III, IV, ..., θ I-XII (13)