1. CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE I TONSKI KILOMETRI PREMA VRSTI ROBE

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 9250 Ažurirano: 29.5.2024

  1. Vrsta robe: Ukupno, Proizvodi poljoprivrede, lova i šumarstva; riba i riblji proizvodi, Ugalj i lignit; sirova nafta i prirodni plin, Metalne rude i drugi rudarski i eksploatacioni proizvodi; treset; uran i torij, ..., Ostala roba d.n. (21)
  2. Godina: 2022, 2021, 2020, 2019, ..., 2010 (13)
  3. Prevezena roba i tonski kilometri: Prevezena roba, ′000 t, Tonski kilometri, ′000, (2)


 2. CESTOVNI GODIŠNJI PRIJEVOZ PUTNIKA, ROBA I PUTNIČKI/TONSKI KILOMETRI

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3518 Ažurirano: 29.5.2024

  1. Cestovni prijevoz: prevezeni putnici,'000, putnički kilometri, mil., prevezena roba, '000 t, tonski kilometri, mil., (4)
  2. Godina: 2010., 2011., 2012., 2013., ..., 2022. (13)


 3. CESTOVNI PRIJEVOZ PUTNIKA, ROBA I PUTNIČKI/TONSKI KILOMETRI PREMA UDALJENOSTI

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 6929 Ažurirano: 29.5.2024

  1. Putnički/tonski kilometri: Prevezeni putnici, ukupno ('000), Prevezeni putnici, do 20 km ('000), Prevezeni putnici, 21-50 ('000), Prevezeni putnici, 51-100 ('000), ..., Tonski kilometri, preko 1000 km (mil.) (30)
  2. Godina: 2010., 2011., 2012., 2013., ..., 2022. (13)


 4. CESTOVNI TROMJESEČNI PRIJEVOZ PUTNIKA, ROBA I PUTNIČKI/TONSKI KILOMETRI

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 4770 Ažurirano: 29.5.2024

  1. Godina: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)
  2. Tromjesečje: I. - III., IV. - VI., VII. - IX., X. - XII., (4)
  3. Cestovni prijevoz: prevezeni putnici,'000, putnički kilometri, mil., prevezena roba, '000 t, tonski kilometri, mil., (4)